MICHEL VAN DAMME - CHRISTIAN VAN DAMME - SOPHIE DELAERE, Geassocieerde notarissen te Sint-Andries (Brugge)

 

MICHEL VAN DAMME - CHRISTIAN VAN DAMME - SOPHIE DELAERE

Geassocieerde notarissen te Sint-Andries (Brugge)

De statuten bij de nv, bvba en de cvba

De statuten van de vennootschap zijn het corpus van de oprichtingsakte en worden geschreven voor het leven van de vennootschap.
Elke wijziging er aan vergt een beslissing van de algemene vergadering en dient notarieel te worden vastgelegd, waarna zij ook het voorwerp dient uit te maken van een bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

 
 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@notaris.be .